Auteur worden

WikiNed is een platform voor content marketing. De artikelen op de websites van WikiNed worden geschreven door mensen met verschillende achtergronden en ervaringen. Ook u kunt artikelen plaatsen op websites van WikiNed! Bent u freelance tekstschrijver of journalist? Werkt u voor een commerciële organisatie en wilt u meer klanten werven? Bent u online marketeer? In principe kan iedereen toegelaten worden als auteur mits voldaan wordt aan een aantal eenvoudige voorwaarden.

De websites

De websites waarvoor u zich gratis kunt aanmelden voor het plaatsen van artikelen zijn:

De voordelen

Auteur worden kost niets en levert u interessante voordelen op:

 • Bereik – meer mensen bereiken door de goede vindbaarheid van onze websites
 • Acquisitie – bezoekers vanaf uw artikel doorlinken naar uw eigen website
 • Linkbuilding – U mag vanaf ieder artikel één ‘follow’ linkje plaatsen naar uw eigen website
 • Naamsbekendheid – Vergroot uw bekendheid op een onafhankelijk en inhoudelijk platform
 • SEO ondersteuning – Hayona consultants optimaliseren uw artikel voor Google

AANMELDEN

Voorwaarden

Auteur worden kost niets, maar er worden wel een paar eenvoudige voorwaarden gesteld:

 • Kwaliteit – de focus ligt op kwaliteit. De artikelen die u plaatst moeten gerelateerd zijn aan het thema van de website en moeten inhoudelijk van goede kwaliteit zijn. Artikelen met alleen maar commerciële inhoud zijn niet toegestaan.
 • Geen ongewenste reclame – artikelen met ongewenste reclame of een commerciële boodschap zonder kwalitatief goede inhoud worden verwijderd. De auteur wordt hierover geïnformeerd en bij herhaling vervalt het auteurschap.
 • Actualiteit – Informatie moet actueel en betrouwbaar zijn. Bevat uw artikel informatie die in de loop van de tijd verandert dan bent u als auteur daarvoor verantwoordelijk. Bij klachten over artikelen met verkeerde informatie worden deze artikelen verwijderd.
 • Geen dubbele content – Een artikel moet uniek zijn en geen kopie van een artikel op een andere site. Dit wordt automatisch gecontroleerd en kopieën worden verwijderd.
 • Geen afbeeldingen gebruiken waar rechten op rusten – deze worden verwijderd. Eventuele boetes worden verhaald op de auteur van het artikel.

Richtlijnen

De artikelen op Wiki Vakantie moeten zoveel mogelijk voldoen aan de volgende richtlijnen:

 • Uniek: geen kopie van een ander artikel
 • Focus: één onderwerp per artikel
 • Structuur: goede en logische opbouw
 • Leesbaarheid: indeling in overzichtelijke paragrafen met subkopjes
 • Bronvermelding: bij gebruik van externe informatie
 • Vindbaarheid in Google: pas de SEO richtlijnen toe

Meld je aan als auteur

Om toegelaten te worden als auteur op een WikiNed website hebben we een aantal gegevens van u nodig en vragen we u om een voorstel voor een eerste artikel op te sturen.

AANMELDEN